Kerkenraad

ConsistoriekamerDe eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de Hervormde Gemeente in Stavenise berust bij de kerkenraad. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan.

Wanneer de kerkenraad voltallig is bestaat zij uit een predikant, een ouderling, een ouderlingen-kerkrentemeester en drie diakenen.
Op dit moment is er een vacature (ouderling).
De leden van de kerkenraad worden gekozen uit de belijdende leden van de gemeente.


Leden van kerkenraad:

Predikant
Vacant
Consulent: ds. C. Doorneweerd (Sint Philipsland)
Tel.: 0167-501308

Ouderlingen-kerkrentmeesters
G.J. Harmsen (Tholen - toegevoegd namens de classis Delta)
Tel.: 0188-217057

J. Potappel
Schoolstraat 47, 4696 CK Stavenisse
Tel.: 06-23154088

Diaken Goedegebuure is toegevoegd lid van het collecge van kerkrentmeesters.

Diakenen
G. Goedegebuure (preses van de kerkenraad en penningmeester van het college van diakenen)
Poststraat 68, 4696 BC Stavenisse
Tel.: 0166-850414

W.B. Potappel (assessor van de kerkenraad)
Bos 16, 4696 BE Stavenisse
Tel.: 0166-692892

C. van der Spaan
Dokter Bernhardistraat 23, 4696 CM Stavenisse
Tel.: 0166-692929

Scriba (geen lid van de kerkenraad):
Mw. E. Bouman
Wethouder C.J. Moerlandstraat 25, 4696 CP Stavenisse
Tel.: 0166-851441