Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging 1Onze vereniging heet ‘Niet in eigen kracht’.

Wij komen elke eerste woensdag van de maand van 19.30 tot 21.30 bijeen in de Schuilplaats.
Voor de pauze bespreken we een Bijbelstudie en de vragen uit ”De Hervormde Vrouw”.
Na de koffie is er tijd voor een quiz, een verhaal of iets anders.
In april houden we onze jaarvergadering met een presentatie over een bepaald thema of goed doel.
In juni organiseren we een gezellig uitstapje.
In oktober houden we een verkoping. De opbrengst is bestemd voor onze eigen gemeente.
U/jij bent altijd van harte welkom!

Contactadres: Conny Polderman, tel. 692835

Vrouwenvereniging 2