Verenigingsgebouw

De SchuilplaatsSchuilplaats vanafdeweg
Met de totstandkoming van verenigingsgebouw ‘de Schuilplaats’ ging in 1984 voor onze gemeente een lang gekoesterde wens in vervulling.
De enige beschikbare kerkelijke ruimte voor verenigings- en kringwerk was de consistoriekamer, die daarvoor maar beperkt geschikt was. Daarom werd naar allerlei andere plaatsen uitgeweken, zoals naar de leegstaande school naast de kerk voor jeugdwerk en het koor Laudate Dominum. Kringen of vergaderingen werden nogal eens thuis gehouden; clubwerk behalve in de oude school ook op de zoldertjes naast de orgelgalerij.
In de 70-er en 80-er jaren vonden rouwdiensten nog relatief weinig in de kerk plaats en was de consistoriekamer de enige en nogal eens te kleine ruimte.

Toen de school naast de kerk werd afgebroken kwam daar een mooi bouwterrein beschikbaar om de plannen te realiseren. Met een groot legaat uit de nalatenschap van mej. K. Suurland was een belangrijke basis (50%) voor de benodigde financiën gelegd. Naast een bijdrage van de diaconie kwam vijftien procent uit giften van gemeenteleden en twintig procent uit subsidies.

Schuilplaats vooraanzichtMet de bouw van de Schuilplaats werd door aannemer D.J. Letzer in het voorjaar van 1984 begonnen.
Het ontwerp is van oud-gemeentelid architect dhr. C.H. de Graaf (1945-1990) uit Sint Maartensdijk. Dhr. de Graaf ontwierp een praktisch gebouw met een grote, in tweeën deelbare zaal, een kleinere vergaderruimte welke nu vooral als opslagruimte gebruikt wordt, een keukentje en een relatief grote hal met daarin een toiletgroep en garderobe. Vanuit de hal is ook de consistoriekamer bereikbaar.
De feestelijke opening vond op 15 december 1984 plaats door de oudste kerkganger van onze gemeente, de 95 jarige hr. M.A. van Beveren.

De naam Schuilplaats is bedacht door gemeentelid mevr. Ph. Potappel-Hoek en verwijst naar Psalm 91:1:

"Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige."


De Schuilplaats is het thuis voor de Zondagsschool, de jeugdverenigingen, de Bijbelkring, de vrouwenvereniging, de creaclub, boekenruil- en spelletjesmiddagen, de zendingscommissie, de crèche, het gelegenheidskoor en alle andere activiteiten van onze gemeente. Ook worden er rouwdiensten gehouden.

Schuilplaats interieur1      Schuilplaats interieur2