Aangepaste diensten

Van tijd tot tijd wordt in onze gemeente een dienst gehouden met en voor mensen met een verstandelijke beperking.
Deze diensten worden georganiseerd samen met Sien, Regionale Commissie Tholen en vinden drie keer per jaar bij toerbeurt plaats in diverse gemeentes op Tholen en Sint Philipsland.
Voor informatie kunt u terecht bij de secretaris van Sien, dhr. M. Moerland, Voorstraat 11 te Stavenisse, tel. 0166-692509.