Kerkdienst en Sacramenten

De zondagse kerkdiensten zijn 's morgens om 10.00 uur en 's avonds om 18.00 uur.
Op bid- en dankdag, op Goede Vrijdag en op oudejaarsavond begint de avonddienst om 19.00 uur.
Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl https://kerkdienstgemist.nl/streams/282#.Vg4mEWsVyYB
De zondagse morgendiensten kunnen ook via Omroep Tholen worden beluisterd: 106.5 FM of kanaal 996 Delta digitaal.
Omroep Tholen zendt de diensten ook op TV uit: via Delta op kanaal 113 en via KPN op kanaal 1376.SacramentenDSC00672 2

Het Heilig Avondmaal wordt 4 keer per jaar gevierd.
De zondag voorafgaande aan de viering is er een dienst van voorbereiding, in dezelfde week gevolgd door gelegenheid tot Censura Morum in de consistoriekamer.
In 2024 hopen wij het Heilig Avondmaal Deo Volente te vieren op 10 maart, 9 juni, 8 september en 1 december.
Voor 2025 is de viering vastgesteld voor D.v. 9 maart, 22 juni, 14 september en 7 december.

Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens Zijn laatste Avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het Zijn discipelen en zei: 'Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.' Evenzo nam Hij na het Avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: 'Drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.' Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van Mijn hartellijke liefde en trouw voor u.
DSC00681 1Omdat er in onze gemeente relatief weinig kinderen geboren worden, wordt ook het sacrament van de Heilige Doop weinig bediend. Dat is natuurlijk erg jammer, want het is een sacrament met een heel rijke inhoud en levensgrote beloften.
Maar de doop wordt niet alleen aan kleine kinderen bediend, ook aan grotere kinderen, jongeren en ouderen. Wanneer u of uw kinderen nog niet gedoopt zijn en u ervaart dit als een gemis, neem gerust contact met ons op.
Natuurlijk wordt u ook van harte uitgenodigd om kort na de geboorte van uw kind contact met ons op te nemen.
Vóór de bediening van de doop vindt een gesprek over de betekenis en de inhoud van het sacrament plaats.


In de tweede plaats verklaart en verzegelt de Heilige Doop ons de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade doen meewerken ten goede.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons zo in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, dat wij van al onze zonden bevrijd en voor God rechtvaardig gerekend worden.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen wil om ons tot lidmaten van Christus te heiligen. Zo wil Hij ons toe-eigenen wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eenmaal in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven smetteloos een plaats zullen ontvangen.