Beleidsplan

Open bijbel 1


Het laatste beleidsplan had als looptijd 2017-2020.
Vanwege veranderingen in de predikantsbezetting na 2021 en vanwege het lopende samenwerkingsproject met de hervormde gemeenten van Sint Annaland en Sint Philipsland is in het najaar van 2020 besloten om het maken van een nieuw beleidsplan uit te stellen.
In het document 'Vervolg op beleidsplan 2017-2022' vindt u een uitgebreidere verantwoording en uitwerking van dit besluit.

U kunt het nieuwe beleidsplan inzien door hier te klikken.

Lees hier het beleidsplan 2017-2020

Kerkenraad

ConsistoriekamerDe eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de Hervormde Gemeente in Stavenise berust bij de kerkenraad. Zij is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente en geeft leiding aan het werk dat binnen de gemeente wordt gedaan.

Wanneer de kerkenraad voltallig is bestaat zij uit een predikant, een ouderling, een ouderlingen-kerkrentemeester en drie diakenen.
Op dit moment is er een vacature (ouderling).
De leden van de kerkenraad worden gekozen uit de belijdende leden van de gemeente.
Lees meer...

Visie en missie

retable aTIF 1024x809 1Missie – Hier staan we

Onze gemeente is een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
Samen met het geheel van de kerk deelt de gemeente in de aan Israël geschonken verwachting.
Wij geloven dat de gemeente van Christus is. Hij is de Koning en vergadert, beschermt en onderhoudt Zijn gemeente.
Lees meer...

Subcategorieën