Bijbelkring

De Bijbelgespreksgroep en de Bijbelkring samengevoegd tot één kring. We zijn blij met de betrokkenheid van zo’n 15 à 20 gemeenteleden. Open bijbel 1
Op de eerste avond, 29 september, maakten we wat afspraken. Er werd besloten verder te gaan onder de naam ‘Bijbelkring’ en één avondin de drie weken bij elkaar te komen in de Schuilplaats. We kozen voor het lezen en bespreken van het Johannes Evangelie.

Op 13 oktober verdiepten we ons in de achtergrond van dit boek. Daarbij kwamen vragen aan de orde als: wie is de schrijver, waar en wanneer is het geschreven, wat maakt het anders dan de eerste drie Evangeliën, wat beoogt de schrijver met zijn boek, en zo meer. Nog diezelfde avond begonnen we met het lezen en bespreken van hoofdstuk 1.

Inmiddels hebben we in drie avonden het eerste hoofdstuk geheel behandeld en ontdekt dat dit Evangelie gekenmerkt
wordt door een bijzondere gelaagdheid. Bij goed luisteren spreekt heel de Bijbel mee. Misschien is het daarom dat de kerkvader Augustinus (354-430)
zei, dat Johannes ons openlijk en rijkelijk het ‘water des levens’ toe laat stromen, waarvan hijzelf had kunnen putten, zovaak hij aanlag naast Jezus.

Reden te over dus om mee te doen in de kring en ons samen te laven aan dit Evangelie. Ook nieuwe deelnemers zijn welkom!

De Bijbelkring komt samen op DV: donderdag 5 en 26 januari en 16 februari, van 19.30 tot (uiterlijk) 21.15 uur in de Schuilplaats.