Catechisaties

We willen dat onze kinderen het geloof in God vasthouden!

Jongeren leren leven uit Gods beloften en naar Zijn geboden
Hen leren verwoorden wat God voor hen betekent
Hen het belang leren van het gemeente-zijn
Hen bewust maken van hun taak in deze wereld


Catechisatietijden

Maandag

19.00 uur voor jongeren van 12-15 jaar
20.00 uur voor jongeren van 16 jaar en ouder

Plaats: Het Trefpunt in Sint Annaland

Het gaat op de catechisatie:
Over de Schepping

Over Israël
Over Jezus Christus
Over de wereldwijde Kerk
Over de Christelijke feesten
Spreken met God-bidden
Leren leven met God-de geboden doen

Weet je dat zonder Jezus je leven doodloopt?

Jezus zei:
“Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven”.