Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging 1Onze vereniging heet ‘Niet in eigen kracht’.

Wij komen elke eerste woensdag van de maand van 19.30 tot 21.30 bijeen in de Schuilplaats.
Voor de pauze bespreken we een Bijbelstudie en de vragen uit ”De Hervormde Vrouw”.
Na de koffie is er tijd voor een quiz, een verhaal of iets anders.
In april houden we onze jaarvergadering met een presentatie over een bepaald thema of goed doel.
In juni organiseren we een gezellig uitstapje.
In oktober houden we een verkoping. De opbrengst is bestemd voor onze eigen gemeente.
U/jij bent altijd van harte welkom!

Contactadres: Conny Polderman, tel. 692835

Vrouwenvereniging 2

Kerkauto

Wanneer u vanwege leeftijd, vanwege een beperking of vanwege slecht weer niet zelf naar de kerk kunt komen, kunt u de chauffeur van de kerkauto bellen.
De namen van de chauffeurs en hun telefoonnummers staan vermeld in de kerkbode.

Crea club

De Creaclub

De creaclub kan op dit moment nog niet bij elkaar komen. Wanneer dat wel weer kan zal dit via de kerkbode en de afkondigingen bekend gemaakt worden

Maar er wordt ondertussen wel hard gewerkt. Er wordt gebreid, gehaakt, geborduurd, enz. waarmee allerlei voorwerpen gemaakt worden. En de verkoop loopt ook goed.
Alleen dreigt de productie te stagneren door gebrek aan grondstoffen!
De creaclub heeft namelijk dringend behoefte aan katoen en wol om te breien en te haken.
Alle kleuren zijn van harte welkom.
Creaclub2

De onderlinge gezelligheid en de saamhorigheid is voor de creaclub heel belangrijk
De artikelen worden verkocht en liggen daarvoor in de hal van de Schuilplaats op tafels uitgestald.
U kunt daar ook wenskaarten kopen. Voor het maken van nieuwe kaarten zijn oude kaarten meer dan welkom.
U kunt ze brengen bij mw. Nelly de Vos, Voorstraat 16.
Velen maken van de gelegenheid gebruik om bij een bezoekje aan de Schuilplaats iets voor zichzelf of als presentje te kopen. Artikelen worden ook wel op bestelling gemaakt.

Andere verkooppunten zijn:
Voor kaarten in Elenahof bij mw. C.S. Priem
Voor kaarten en artikelen bij de familie Hoek, Hogeweg 59, Sint Maartensdijk

De opbrengst is voor de kerk bestemd. De creaclub overlegt van tijd tot tijd met het college van kerkrentmeesters waaraan het geld besteed zal worden. Al veel zaken zijn zo op kosten van de creaclub aangeschaft of gerealiseerd, zoals vloerbedekking in de kerk, Bijbels voor de ambtsdragers, parketvloer in de Schuilplaats, complete renovatie van de kleine zaal in de Schuilplaats enz.
Zo maakt de creaclub zich dienstbaar in het Koninkrijk van God.

Hebt u of heb jij zin om ook mee te doen als het weer kan?
Of hebt u zin om een kijkje te nemen of gezellig een bakje koffie te drinken?
Iedereen is van harte welkom. Ook als je geen lid van onze gemeente bent.
Waar? In de Schuilplaats
Hoe laat? Vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur
Wanneer? Op de dinsdagmiddagen van de even weken.
Informatie? Mw. Nelly de Vos, Voorstraat 16, tel. 692785

Met spoed gevraagd: oude kaarten, katoen en wol!
Graag bezorgen bij mw. Nelly de Vos, Voorstraat 16!

 Creaclub1

Bijbelkring

De Bijbelgespreksgroep en de Bijbelkring samengevoegd tot één kring. We zijn blij met de betrokkenheid van zo’n 15 à 20 gemeenteleden. Open bijbel 1
Op de eerste avond, 29 september, maakten we wat afspraken. Er werd besloten verder te gaan onder de naam ‘Bijbelkring’ en één avondin de drie weken bij elkaar te komen in de Schuilplaats. We kozen voor het lezen en bespreken van het Johannes Evangelie.

Op 13 oktober verdiepten we ons in de achtergrond van dit boek. Daarbij kwamen vragen aan de orde als: wie is de schrijver, waar en wanneer is het geschreven, wat maakt het anders dan de eerste drie Evangeliën, wat beoogt de schrijver met zijn boek, en zo meer. Nog diezelfde avond begonnen we met het lezen en bespreken van hoofdstuk 1.

Inmiddels hebben we in drie avonden het eerste hoofdstuk geheel behandeld en ontdekt dat dit Evangelie gekenmerkt
wordt door een bijzondere gelaagdheid. Bij goed luisteren spreekt heel de Bijbel mee. Misschien is het daarom dat de kerkvader Augustinus (354-430)
zei, dat Johannes ons openlijk en rijkelijk het ‘water des levens’ toe laat stromen, waarvan hijzelf had kunnen putten, zovaak hij aanlag naast Jezus.

Reden te over dus om mee te doen in de kring en ons samen te laven aan dit Evangelie. Ook nieuwe deelnemers zijn welkom!

De Bijbelkring komt samen op DV: donderdag 5 en 26 januari en 16 februari, van 19.30 tot (uiterlijk) 21.15 uur in de Schuilplaats.

Pagina 1 van 2