Geen beperkende maatregelen meer!

Vanaf zondag 27 februari zijn er geen beperkende coronamaatregelen meer. Het mondkapje mag af, we hoeven geen 1,5 meter afstand meer te bewaren. Overigens, dat mag wel natuurlijk en in de kerk is er ruimte genoeg.
Het enige wat nog geldt is dat we bij klachten thuis blijven en bij de ingang staat nog ontsmettingsmiddel voor uw handen.

We hopen dat dit ook betekent dat iedereen weer meedoet, zowel 's zondags als door de week.
De kerk heeft ons nodig en we hebben elkaar nodig; bovenal hebben we de Heere God en Zijn zegen nodig!

22 februari 2022

Lees meer...

Zendingscommissie

Zendingscie 3Onze taak is het bevorderen van het zendingsbewustzijn in onze gemeente en de gemeente op te wekken om de zending financieel te steunen.
Dit doen wij door middel van publicaties in de kerkbode of het gemeentemagazine ‘Rondom de kerk’, de verkoop van de GZB-dagboekjes ‘Een handvol koren’ en het organiseren van zendingsavonden.
Voor de zendingsavond wordt meestal een spreker of spreekster uitgenodigd, die over het zendingswerk in een bepaald land komt vertellen.
Financiële middelen brengen we bijeen door het organiseren van
- een jaarlijkse snuffelmarkt
- deelname aan de braderie
- creatieve voorjaars-, najaars- en kerstworkshops
- deelname aan de moonlight shopping (verkoop van vogelvoer- en kerstdecoraties)
- de activiteit Boekenruilen & Spelletjes
Wij ondersteunen hiermee diverse doelen, die jaarlijks variëren.Zendingscie 1
Middels een jaarverslag en een financieel verslag legt de commissie verantwoording af aan de kerkenraad.

Momenteel bestaat de commissie uit zeven leden:
Judith Beij
Betty de Graaf (penningmeester)
Janny Riedijk
Arina de Rijke
Chris van der Spaan (voorzitter)
Willy Westerlaken

Voor informatie kunt u contact opnemen met Janny Riedijk tel. 0166-692782 of Willy Westerlaken, tel. 0166-663696.
Zendingscie 2

Tot ziens bij één van onze activiteiten.
Iedereen is van harte welkom!


Aangepaste diensten

Van tijd tot tijd wordt in onze gemeente een dienst gehouden met en voor mensen met een verstandelijke beperking.
Deze diensten worden georganiseerd samen met Sien, Regionale Commissie Tholen en vinden drie keer per jaar bij toerbeurt plaats in diverse gemeentes op Tholen en Sint Philipsland.
Voor informatie kunt u terecht bij de secretaris van Sien, dhr. M. Moerland, Voorstraat 11 te Stavenisse, tel. 0166-692509.