Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging 1Onze vereniging heet ‘Niet in eigen kracht’.

Wij komen elke eerste woensdag van de maand van 19.30 tot 21.30 bijeen in de Schuilplaats.
Voor de pauze bespreken we een Bijbelstudie en de vragen uit ”De Hervormde Vrouw”.
Na de koffie is er tijd voor een quiz, een verhaal of iets anders.
In april houden we onze jaarvergadering met een presentatie over een bepaald thema of goed doel.
In juni organiseren we een gezellig uitstapje.
In oktober houden we een verkoping. De opbrengst is bestemd voor onze eigen gemeente.
U/jij bent altijd van harte welkom!

Contactadres: Conny Polderman, tel. 692835

Vrouwenvereniging 2

Kerkauto

Wanneer u vanwege leeftijd, vanwege een beperking of vanwege slecht weer niet zelf naar de kerk kunt komen, kunt u de chauffeur van de kerkauto bellen.
De namen van de chauffeurs en hun telefoonnummers staan vermeld in de kerkbode.

Crea club

De creaclub is voornemens D.v. 13 oktober weer te beginnen.
Al meer dan 11 jaar komen om de twee weken zo’n 10 vrouwen van onze gemeente op dinsdagmiddag bij elkaar om creatief bezig te zijn.Creaclub2
Er wordt gebreid, gehaakt, geborduurd, enz. waarmee allerlei voorwerpen gemaakt worden.
Behalve het creatief bezig-zijn is de onderlinge gezelligheid en saamhorigheid heel belangrijk
De artikelen worden verkocht en liggen daarvoor in de hal van de Schuilplaats op tafels uitgestald.
U kunt daar (en in Elenahof) ook wenskaarten kopen. Voor het maken van nieuwe kaarten zijn oude kaarten meer dan welkom.
U kunt ze brengen bij mw. Nelly de Vos, Voorstraat 16.
Velen maken van de gelegenheid gebruik om bij een bezoekje aan de Schuilplaats iets voor zichzelf of als presentje te kopen.
Artikelen worden ook wel op bestelling gemaakt.
De opbrengst is voor de kerk bestemd.
De creaclub overlegt van tijd tot tijd met het college van kerkrentmeesters waaraan het geld besteed zal worden.
Al veel zaken zijn zo op kosten van de creaclub aangeschaft of gerealiseerd, zoals vloerbedekking in de kerk,
Bijbels voor de ambtsdragers, parketvloer in de Schuilplaats, complete renovatie van het kleine kamertje in de Schuilplaats enz.
Zo maakt de creaclub zich dienstbaar in het Koninkrijk van God.

Iedereen is van harte welkom!

Hebt u of heb jij zin om ook mee te doen?
Of hebt u zin om een kijkje te nemen of gezellig een bakje koffie te drinken?
Iedereen is van harte welkom. Ook als je geen lid van onze gemeente bent.
Waar? In de Schuilplaats
Hoe laat? Vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur
Wanneer? Op de dinsdagmiddagen van de even weken.
Informatie? Mw. Nelly de Vos, Voorstraat 16, tel. 692785

Hebt u oude kaarten?
Breng ze bij mw. Nelly de Vos, Voorstraat 16!

 

Creaclub1

Bijbelkring

BOUWEN AAN JE LEVENSHUISBijbelkring

U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van Uw naam.
Psalm 31:4

Bijbelkring is van oktober tot en met maart in het verenigingsgebouw De Schuilplaats.
Eén keer in de veertien dagen op donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Contactpersoon: de heer C. Marinissen, tel. 0166-692389.
Graag tot ziens op de Bijbelkring!

Pagina 1 van 2