Commissie Gemeenteopbouw

De commissie denkt na over de taak van de gemeente in ons dorp
en wil komen tot het formuleren van kaders en vormen(werkwijzen) passend bij onze leefomgeving
waardoor kinderen, jonge mensen, gezinnen en ouderen
binnen de kerkelijke gemeente, in de rand van de gemeente en van buiten de gemeente
de Heere Jezus kunnen leren kennen en komen tot overgave aan een leven met Hem.